Bel +31 (0)85-0250181 Winterdijk 30b 5145 KE Waalwijk

Verantwoord ondernemen

In de wereld van ondernemen wordt het milieuaspect steeds een belangrijker onderdeel. Bij iedere nieuwe investering wordt terecht meer en meer aandacht besteed aan verantwoord ondernemen.
LED-verlichting is per definitie zuiniger dan conventionele verlichting maar dat wil zeker nog niet zeggen dat daarmee ook een bijdrage is geleverd aan een beter milieu.
Vraagstukken als levensduur en hergebruik spelen een niet onbelangrijke rol.
Het misverstand dan er maar 1 kwaliteit in LED-verlichting bestaat, heeft al menig onderneming veel leergeld gekost. Kant en klare lichtlijnen of Powerunits die na 3 jaar uitval beginnen te vertonen door oververhitting en/of inferieure kwaliteit van LED’s  komt helaas met grote regelmaat voor.
Naast de forse extra kostenpost die dat met zich meebrengt door herinvestering, démontage en montage, is er ook een enorme belasting voor het milieu. Denk daarbij aan het opnieuw, produceren, verschepen, transporteren, monteren en deponeren en daarmee het vergroten van de afvalberg. 
Lux4Less stelt zich het doel om samen met haar opdrachtgever bewust te kijken naar investeringen in relatie tot duurzaamheid.
Inmiddels hebben wij de ervaring dat verantwoord ondernemen niet alleen winst brengt aan het milieu maar zeker ook aan het bedrijfsresultaat.